Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplaner finns hos respektive avdelning och hos arkivarien. 
Du kan även hitta dem i kommunhusets reception och huvudbiblioteket i Vänersborg.