Hoppa till innehåll

 

Hur kan du använda diariet?

I diariet finns det mycket av den kommunikation som har varit mellan kommunen, medborgare, och myndigheter. Exempel på handlingar är in- och utgående post eller upprättade handlingar.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla. Det finns dock vissa undantag från denna rätt som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se