Hoppa till innehåll

 

Digital anslagstavla i Vänersborgs kommun

På den här sidan testar vi kommande införande av digital anslagstavla

Vänersborgs kommuns anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Vad visar vi för information på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktiges sammanträden

Under år 2018 sammanträder kommunfullmäktige onsdagar, med starttid kl. 18:00 enligt följande:

31 januari

25 april

5 september

21 november

21 februari

23 maj

10 oktober

19 december

28 mars

20 juni

24 oktober


Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Sammanträdestider, kallelser och beslutsunderlag

Protokoll

Vad vi visar för information

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. I Vänersborgs kommun har du även möjlighet att ta del av den kommunala anslagstavlan i kommunhusets entré på Södergatan 16 A.

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Här kan du få mer information om hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen.länk till annan webbplats

Sammanträden

Genom anslagstavlan kan du även få reda på när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder, läsa beslutsunderlag inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.