Hoppa till innehåll

 

Alla e-tjänster

Desk

En e-tjänst innebär att du som medborgare kan starta ett ärende hos oss på Vänersborgs kommun via internet, oavsett tid på dygnet.

För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på elegitimation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorg och hjälp

Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om riksfärdtjänst
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inkomstförfrågan (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om trygghetslarm (Kräver e-legitimation) 
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bistånd enligt SoL/LSS (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om stipendium för vidare utbildning (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan borgerlig vigsel
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan PSO(kontaktperson, stödfamilj etc.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan språkvän online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan God man samt God man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förslag på ämnen inför kommande träffar (PSO)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Familjerådgivning – Förfrågan tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport kontaktpersoner (kräver e-legitimation) Öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport Avlösarservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport ledsagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport Stödfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bostadsuthyrning till nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Ansökan om bidrag ur Graméns fond (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bidrag ur Petrés stiftelse (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om föreningsbidrag sociala föreningar (30 aug-1 nov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan BRA-fam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om informationssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan deltagande i föräldragrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Boka borgerlig vigsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga bo & miljö

Anmälan eldstad (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan till tomtkön
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om misstänkt matförgiftning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan /anmäla om inrättande av avloppsanläggning (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om anslutning till kommunalt VA (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om uppehåll av renhållning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om att hålla djur (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vattenmätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vattenmätarställning företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Begäran planbesked (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Upphörande av livsmedelsverksamhet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ägarbyte för VA och renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan Tomtsläpp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om ändrat hämtningsintervall av sopor  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om trädfällning på kommunägd mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om installation av värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enkätutskick avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av program för bevarande och utveckling Vänersborgs innerstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Komplettering till Miljö- och hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Digital delgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bassängbad  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan besökskort Kretsloppsparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om översvämning och vattenskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post:
etjanst@vanersborg.se

MER information

Dataskyddsförordningen - GDPR
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskydds­förordningen GDPR.
Läs om Dataskyddsförordningen - GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.