Hoppa till innehåll

 

Alla e-tjänster

Desk

En e-tjänst innebär att du som medborgare kan starta ett ärende hos oss på Vänersborgs kommun via internet, oavsett tid på dygnet.

För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på www.elegitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning och barnomsorg

Anmälan till sommarskolanlänk till annan webbplats
Ansökan om sommarbarnomsorg
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om enskild verksamhet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bidragsansökan extern verksamhet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nyanlända till svensk skola (SVE)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
New arrivals to Swedish school (ENG)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolskjuts
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolskjuts med taxi grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om skolskjuts (särskilda behov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolval för nyinflyttad elev
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Språkval åk 6
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
VÄL/Edwiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Omsorg och hjälp

Ansökan om färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om riksfärdtjänst
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Inkomstförfrågan (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om trygghetslarm (Kräver e-legitimation) 
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bistånd enligt SoL/LSS (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om stipendium för vidare utbildning (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Borgerlig vigsel
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan familjehem
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan språkvänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan God man samt God man för ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan PSO (kontaktperson, stödfamilj etc.)länk till annan webbplats
Förslag på ämnen inför kommande träffar (PSO)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Familjerådgivning – Förfrågan tidsbokninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Månadsrapport kontaktpersoner (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bostadsuthyrning till nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Ansökan om bidrag ur Graméns fond (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bidrag ur Petrés stiftelse (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppleva & göra

Ansökan om föreningsbidrag för sociala föreningar (Kräver e-legitimation) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om båtplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Uppsägning av båtplats (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om grundbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om riktat verksamhetsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om startbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan Enstaka Offentligt Arrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bygga bo & miljö

Anmälan Eldstad (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan till tomtkön
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om misstänkt matförgiftning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan/anmälan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om anslutning till kommunalt VA (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om uppehåll av renhållning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om att hålla djur (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mätarställning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planbesked (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Upphörande av livsmedelsverksamhet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ägarbyte för VA och renhållninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om ändrat hämtningsintervall av soporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Trafik och resor

Ansökan driftsbidrag för enskild väghållning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om parkeringstillstånd - nyttokort eller boendekort (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om trafiköarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Näringsliv och arbete

Anmälan om försäljning av öl klass II (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - komplettering av tidigare ansökan (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - slutet sällskap (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - stadigvarande (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterServeringstillstånd - tillfälligt (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kommun och politik

Autogiroanmälan/Medgivande (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av allmänna handlingar och andra dokument ur kommunens arkiv
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av slutbetyg/betygskopialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post:
etjanst@vanersborg.se

MER information

Dataskyddsförordningen
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskydds­förordningen GDPR.
Mer information på Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster