Hoppa till innehåll

 

Alla e-tjänster

Desk

En e-tjänst innebär att du som medborgare kan starta ett ärende hos oss på Vänersborgs kommun via internet, oavsett tid på dygnet.

För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på www.elegitimation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning och barnomsorg

Anmälan till sommarskolanlänk till annan webbplats
Ansökan specialkost av medicinska skäl (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om sommarbarnomsorg
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om att bedriva enskild verksamhet (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bidragsansökan för extern verksamhet
Anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
nyanlända till svensk skola
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om Skolskjuts
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om Skolskjuts med taxi grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om skolskjuts (särskilda behov)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolval för nyinflyttad elev
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Önskemål språkval åk 6
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ägar- och Ledningsprövning fristående förskola och fristående fritidshem (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform Infomentor

 

Omsorg och hjälp

Ansökan om färdtjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om riksfärdtjänst
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Inkomstförfrågan (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om trygghetslarm (Kräver e-legitimation) 
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bistånd enligt SoL/LSS (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om stipendium för vidare utbildning (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan borgerlig vigsel
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan familjehemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan språkvän onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan God man samt God man för ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan PSO (kontaktperson, stödfamilj etc.)länk till annan webbplats
Förslag på ämnen inför kommande träffar (PSO)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Familjerådgivning – Förfrågan tidsbokninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Månadsrapport kontaktpersoner (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bostadsuthyrning till nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Ansökan om bidrag ur Graméns fond (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bidrag ur Petrés stiftelse (kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan BRA-famlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om samarbetssamtallänk till annan webbplats

Uppleva & göra

Ansökan om föreningsbidrag för sociala föreningar (Kräver e-legitimation) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om båtplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Uppsägning av båtplats (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om grundbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om riktat verksamhetsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om startbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan enstaka offentligt arrangemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygga bo & miljö

Anmälan eldstad (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan till tomtkön
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om misstänkt matförgiftning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om anslutning till kommunalt VA (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om uppehåll av renhållning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om att hålla djur (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vattenmätarställning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Begäran planbesked (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Upphörande av livsmedelsverksamhet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ägarbyte för VA och renhållninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Intresseanmälan Tomtsläpp Mariedallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om ändrat hämtningsintervall av sopor länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om trädfällning på kommunägd marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om installation av värmepumpsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Enkätutskick avloppsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av program för bevarande och utveckling Vänersborgs innerstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Komplettering till Miljö- och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Digital delgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om bassängbad länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan besökskort Kretsloppsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om dricksvattenanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafik och resor

Ansökan driftsbidrag för enskild väghållning
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om parkeringstillstånd - nyttokort eller boendekort (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om trafiköarlänk till annan webbplats

Näringsliv och arbete

Anmälan om försäljning av öl klass II (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - komplettering av tidigare ansökan (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - slutet sällskap (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - stadigvarande (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Serveringstillstånd - tillfälligt (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om försäljningstillstånd (tobak och liknande produkter) (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälan ändrade ägar-och styrelseförhållande(Kräver e-legitimation)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommun och politik

Autogiroanmälan/Medgivande (Kräver e-legitimation)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av allmänna handlingar och andra dokument ur kommunens arkiv
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beställning av slutbetyg/betygskopialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Begäran av ersättning för förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post:
etjanst@vanersborg.se

MER information

Dataskyddsförordningen - GDPR
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskydds­förordningen GDPR.
Läs om Dataskyddsförordningen - GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster