Hoppa till innehåll

 

Alla e-tjänster

Desk

En e-tjänst innebär att du som medborgare kan starta ett ärende hos oss på Vänersborgs kommun via internet, oavsett tid på dygnet.

För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation. Din e-legitimation använder du när du legitimerar dig och när du skriver under handlingar elektroniskt på nätet. Mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation finner du på www.elegitimation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning och barnomsorg

Anmälan till sommarskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan specialkost av medicinska skäl (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om sommarbarnomsorg
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om att bedriva enskild verksamhet (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bidragsansökan för extern verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan nyanlända till svensk skola
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om Skolskjuts
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om Skolskjuts med taxi grundsärskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om skolskjuts (särskilda behov) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolval för nyinflyttad elev
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Önskemål språkval åk 6
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ägar- och Ledningsprövning fristående förskola och fristående fritidshem (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om ersättning glasögon och kläder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Omsorg och hjälp

Ansökan om färdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om riksfärdtjänst
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inkomstförfrågan (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om trygghetslarm (Kräver e-legitimation) 
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bistånd enligt SoL/LSS (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om stipendium för vidare utbildning (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan borgerlig vigsel
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan PSO(kontaktperson, stödfamilj etc.) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan språkvän online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan God man samt God man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förslag på ämnen inför kommande träffar (PSO)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Familjerådgivning – Förfrågan tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport kontaktpersoner (kräver e-legitimation) Öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport Avlösarservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Månadsrapport ledsagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bostadsuthyrning till nyanlända Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
Ansökan om bidrag ur Graméns fond (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bidrag ur Petrés stiftelse (kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om föreningsbidrag sociala föreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan BRA-fam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om samarbetssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om informationssamtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan deltagande i föräldragrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppleva & göra

Ansökan om föreningsbidrag för sociala föreningar (Kräver e-legitimation)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om båtplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uppsägning av båtplats (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om grundbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om riktat verksamhetsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om startbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan enstaka offentligt arrangemang -  stängd till 2023 pga att bidraget är förbrukat.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga bo & miljö

Anmälan eldstad (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan till tomtkön
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om misstänkt matförgiftning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om anslutning till kommunalt VA (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om uppehåll av renhållning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om att hålla djur (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vattenmätarställning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Begäran planbesked (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Upphörande av livsmedelsverksamhet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ägarbyte för VA och renhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Intresseanmälan Tomtsläpp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om ändrat hämtningsintervall av sopor  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om trädfällning på kommunägd mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om installation av värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Enkätutskick avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av program för bevarande och utveckling Vänersborgs innerstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Komplettering till Miljö- och hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Digital delgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om bassängbad  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan besökskort Kretsloppsparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om översvämning och vattenskada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik och resor

Ansökan driftsbidrag för enskild väghållning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om parkeringstillstånd - nyttokort eller boendekort (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om trafiköar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringsliv och arbete

Anmälan om försäljning av öl klass II (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Serveringstillstånd - komplettering av tidigare ansökan (Kräver e-legitimation)
Ansökan om serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om servereringsansvariga personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om försäljningstillstånd (tobak och liknande produkter) (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan ändrade ägar-och styrelseförhållande(Kräver e-legitimation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun och politik

Autogiroanmälan/Medgivande (Kräver e-legitimation)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av allmänna handlingar och andra dokument ur kommunens arkiv
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av slutbetyg/betygskopia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Begäran av ersättning för förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förtroendevalda – registrering och hantering av personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lämna in ett medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post:
etjanst@vanersborg.se

MER information

Dataskyddsförordningen - GDPR
Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskydds­förordningen GDPR.
Läs om Dataskyddsförordningen - GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.