Hoppa till innehåll

 

Glokala Sverige

Bilden illustrerar Glokala Sveriges logotyp

Kommunen stärker arbetet med Agenda 2030 och de globala målen

Vänersborgs kommun är en av de 181 kommuner och 20 regioner som deltar i projektet Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges kommuner och regioner), med stöd av Sida. Projektet syftar till att öka kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Genom Glokala Sverige ingår Vänersborgs kommun i ett värdefullt nätverk av övriga kommuner och regioner som arbetar med Agenda 2030 och de globala målen och får på så vis inspiration och erfarenhetsutbyte i arbetet. Målet är att det ska skapa bättre förutsättningar och möjligheter för våra invånare. Agenda 2030 ska vara utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbete. På så sätt skapas förutsättningar för att hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs långsiktigt.

Vad kan man själv göra för att bidra till att uppnå de globala målen? Man kan ställa sig följande frågor:

  1. Det jag gör, påverkar det globalt?
  2. Det jag gör, hur påverkar det andra människors liv?
  3. Det jag gör, vad ger det för konsekvenser för ekonomi, miljö och social hållbarhet?
  4. Hur reser jag? Vad äter jag? Vad köper jag för kläder och prylar?
  5. Är det rimligt att jag har en mycket högre levnadsstandard än många andra i världen?
  6. Vad kan jag göra för att bidra till att uppnå de globala målen?

Läs mer om Glokala Sverige här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Miljöstrateg
Boel Carlsson

Telefon:
0521-72 24 09

E-post:
boel.carlsson@vanersborg.se