Hoppa till innehåll

 

Miljöprogram 2030

Bilden illustrerar framsidan på Miljöprogram 2030. Framsidan innehåller en bild på personer ute i naturen.

Eftersom förutsättningarna inom miljöområdet ändras mycket fort har specificerade mål valts bort. Miljöprogrammet anger istället målbilder för miljöläget i kommunen år 2030. Målbilderna är indelade i fyra fokusområden:

  • Grönskande stad och land
  • Vatten i världsklass
  • Trygg miljö för stora och små
  • Klimatsmart i alla led

De nationella miljömålen finns representerade i miljöprogrammet. Kommunen har även styrdokument i form av planer och program som kopplar till de olika fokusområdena. Exempel är Översiktsplan, Blåplan, Grönplan, Renhållningsordning, Livsmedelspolicy och Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 - transporter, el och uppvärmning.

En miljöaktivitetsplan med aktiviteter kopplade till Miljöprogram 2030 tas fram årligen. Även uppföljning görs årligen.