Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Miljöprogram 2030

Bilden illustrerar framsidan på Miljöprogram 2030. Framsidan innehåller en bild på personer ute i naturen.

Eftersom förutsättningarna inom miljöområdet ändras mycket fort har specificerade mål valts bort. Miljöprogrammet anger istället målbilder för miljöläget i kommunen år 2030. Målbilderna är indelade i fyra fokusområden:

  • Grönskande stad och land
  • Vatten i världsklass
  • Trygg miljö för stora och små
  • Klimatsmart i alla led

De nationella miljömålen finns representerade i miljöprogrammet. Kommunen har även styrdokument i form av planer och program som kopplar till de olika fokusområdena. Exempel är Översiktsplan, Blåplan, Grönplan, Renhållningsordning, Livsmedelspolicy och Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 - transporter, el och uppvärmning.

Klicka här för att läsa mer om kommunens Översiktsplan

Klicka här för att läsa mer om kommunens Blåplan

Klicka här för att läsa mer om kommunens Grönplan

Klicka här för att läsa mer om Renhållningsordning

Klicka här för att läsa mer om kommunens Livemdelspolicy

Klicka här för att läsa mer om kommunens Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030

En miljöaktivitetsplan med aktiviteter kopplade till Miljöprogram 2030 tas fram årligen. Även uppföljning görs årligen.