Hoppa till innehåll

 

Grönskande stad och land

Bilden föreställer ett blommande träd med blå himmel

Vänersborgs kommun strävar efter att år 2030 ha en levande landsbygd med ett variationsrikt jordbruk och en stor artrikedom. Våra skogar ska nyttjas för friluftsliv och rekreation och vara tillgängliga för alla. Det ska vara enkelt att ta sig ut till skog och mark. Vi ska använda våra naturresurser på ett ansvarsfullt och miljösmart sätt.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se