Hoppa till innehåll

 

Vatten i världsklass

Bild föreställer en utsikt av Vänern

Utsikt över Vänern

 

Vänersborgs kommun strävar efter att ta hand om våra vattenresurser på bästa sätt. Målbilden för 2030 innebär en långsiktig vattenförsörjning och kranvatten som är fritt från farliga kemikalier, parasiter och bakterier. Vi strävar även mot att vatten och näringsämnen ska vara i balans i våra sjöar och vattendrag. Vänerns stränder ska kunna nyttjas för rekreation och friluftsliv och nya små diken och dammar samlar upp dagvatten i tätorterna och minskar risken för översvämningar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se