Hoppa till innehåll

 

Blåplan

Blåplanen ska ge riktlinjer för hur våra sjöar och vattendrag ska vårdas, utvecklas och förvaltas.

Syftet med Blåplanen är att för Vänersborgs kommun ge en övergripande bild och ett planerings- och beslutsunderlag för förvaltningen av grund- och ytvattenförekomster.

Blåplanen är ett underlag till kommunens översiktsplan, ÖP, och visar ett helhetsperspektiv då det gäller planering och byggande i förhållande till utnyttjande och skydd av vattenresurserna. Syftet med planen är också att vara ett underlag för planering av hälso- och miljörelaterade insatser och en kunskapskälla för allmänhet och företag.

Blåplanen utgör, liksom grönplanen, komplement till stadens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige år 2006.