Hoppa till innehåll

 

Nätverk

Inom EU finns ett mycket stort antal nätverk som samlar aktörer och organisationer med intressen inom specifika områden eller frågor. Att delta i nätverk är dels en form av omvärldsbevakning och dels ett värdefullt sätt att knyta kontakter och hitta samarbetspartners för projekt. Vänersborgs kommun är för närvarande medlem i två nätverk, som du kan läsa mer om nedan.

Sweden Emilia Romagna Network (SERN)

Vänersborgs kommun är medlemmar Sweden Emilia Romanga Network sedan 2006. SERN är ett nätverk mellan både offentliga och ideella aktörer i Sverige och Italien och är det enda bilaterala nätverket i EU som sammanför samarbetspartners från både den norra och södra delen av Europa.

Målet med nätverket är att främja och stötta medlemmarna att utveckla långsiktiga samarbeten och partnerskap inom områden som till exempel utbildning, sysselsättning och lokal ekonomisk utveckling. Samarbetena som bedrivs inom nätverket finansieras av medlemmarna själva och/eller med hjälp av finansiering på exempelvis nationell- eller EU-nivå.

I närområdet är förutom Vänersborgs kommun också Trollhättans kommun, Hushållningssällskapet Väst och Västra Götalandsregionen medlemmar i nätverket. I Italien finns motsvarande aktörer som de svenska partnerna samarbetar med. Totalt finns det idag 55 medlemmar i nätverket med en jämn fördelning mellan Sverige och Italien.

Tidigare projekt som genomförts inom nätverket är bland annat 50/50 – ett energisparande projekt som Tärnanskolan genomfört (2015-2017), mobilitetsprojektet Early Childhood Education som arbetade med kompetenshöjning för förskolepersonal (2015-2016) och Health and Employability connects som syftade till att öka anställningsbarheten hos unga med försörjningsstöd (2015).

Läs mer om nätverket genom att följa länken i högerspalten, och om de olika projekten inom SERN som kommunen deltar i under fliken till vänster.

European Network of Social Authorities (ENSA)

Nätverket består av offentliga aktörer i europeiska städer och regioner som arbetar inom det sociala området och har varit aktivt sedan 1999. ENSA innebär en utmärkt möjlighet för medlemmarna att ta del av EUs policyarbete och program och ger en plattform för att utveckla samarbeten inom olika områden. Mycket av nätverkets praktiska arbete sker i de fem olika temagrupperna: Äldre, Unga, Barn, Funktionsnedsatta samt Social inklusion.

Vänersborgs kommun anslöt sig till nätverket 2009 och det är socialförvaltningen som deltar i samarbetet från Vänersborgs sida. Mellan 2012-2014 koordinerade vi SOSEVO, ett projekt om volontärskap inom äldreomsorgen, som tillkommit till stor del genom kontakterna som ENSA har gett oss.

KONTAKT

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Francesca Di Febo

Telefon:
0521-72 24 32

E-post:
francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29