Hoppa till innehåll

 

Deltagare i kommunens EU-projekt delar med sig av sina erfarenheter

I samband med Europaveckan har vi bett deltagare i kommunens EU-projekt att dela med sig av sina upplevelser. Gemensamt för dem alla är att de tagit med sig erfarenheter och nya kunskaper hem till Vänersborg igen.

Läs mer om kommunens EU-projekt här.

IMTI "Increased Movement Torwards Inclusion"

"Just nu i vår projektresa har vi gjort två utbyten där vi har sett hur elever från tre olika skolkulturer har kommit närmare varandra. Att vara projektansvarig kräver mycket planering, tid och tät kommunikation för att kunna skapa givande upplevelser för eleverna. Detta gäller inte bara mellan de olika skolorna, utan även sin egen arbetsplats. Vi är nu ett år in i detta projekt och har bara positiva upplevelser. Vi har sett att eleverna som deltar i projektet har börjat utöva fler fysiska aktiviteter på fritiden. Till exempel har en elev försökt starta en basketförening och gymkort har införskaffats från en annan. Av samtliga elever har delaktigheten under idrottslektionerna ökat. Vid hälsosamtal på skolan har det framkommit att elevers välmående har ökat. Vi hoppas att denna trend fortsätter även efter projektet avslutats. Till sist hoppas vi att vi kan fortsätta ha gemensamma arbeten med våra samarbetspartners, även om det inte är via Erasmus+" säger Therese Sköld, lärare på Torpa skolan.

Torpaskolan har haft besök från Italien och Lettland - Vänersborgs kommun (vanersborg.se) Länk till annan webbplats.

Bilden visar Therese Sköld, lärare på Torpa skolan tillsammans med en lärare från Daugavpils, i Lettland, under en av projektets aktiviteter.VG+ projektet möjliggjorde arbetsförlagd praktik för gymnasieelever

”Julia tycker att hon har utvecklats som yrkesperson men också på det privata planet tack vare praktikperioden utomlands. Det är en bra merit för framtida arbetsliv att ha erfarenhet och intyg på att man praktiserat utomlands.”

”Anna vill att det ska hända mycket och föredrar ett högt arbetstempo och berättar att hon lärde sig en hel del samt att det var roligt att känna sig uppskattad och behövd.”

Bilden visar Julia Warström, från Restaurang- och livsmedelprogrammet, som praktiserade på en restaurang i Forlí, Italien
Bilden visar Anna Andersson, från Hotell- och turismprogrammet, som praktiserade i receptionen på Foyle i Derry, NordirlandDEMETER projektet arbetade för att stärka samarbetet mellan gårdar och skolor

”Framförallt är det bra att få en inblick i hur vi får maten, men också en förståelse för att det är ett kommande yrke för en del. Så det kanske blir en sån vinst också”, säger Pontus Olsson, lärare på Brålanda Skola, om samarbetet mellan skolan och lokala jordbrukare.
- Utdrag ur artikel i Jordbruksaktuellt, 26/1-2020

Bilden visar Pontus Olsson, lärare på Brålanda skola
Bilden visar ett klassrum där några barn kommunicerar med en lantbruk via FarmerTimeOLA projektet jobbade för att stärka biblioteken

”Största vinsten med utbytet var att vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter som vi kan använda i vardagen. Bonusen var att träffa många härliga människor som brinner för bibliotek!” säger Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.

Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.Take Care Learning projektet arbetade med jobbskuggning av arbetsterapeuter

”Vad vi tar med oss från resan är: Gemenskap och glädje, stort fokus på sinnena och kreativitet genom skapande aktiviteter, mycket välkommande, ville gärna visa, är stolta över sina verksamheter, måltider är viktiga – det dukas dagligen upp som ”restaurangbesök” på boendena, och mycket aktiviteter och stort engagemang”

Maria, Nathalie och Ulrika jobbskuggar i flera äldreboende i Italien

KONTAKT

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Francesca Di Febo

Telefon:
0521-72 24 32

E-post:
francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29