Hoppa till innehåll

 

Deltagare i kommunens EU-projekt delar med sig av sina erfarenheter

I samband med Europaveckan har vi bett deltagare i kommunens EU-projekt att dela med sig av sina upplevelser. Gemensamt för dem alla är att de tagit med sig erfarenheter och nya kunskaper hem till Vänersborg igen.

Läs mer om kommunens EU-projekt här.

VG+ projekt möjliggör arbetsförlagd praktik för gymnasieelever

”Julia tycker att hon har utvecklats som yrkesperson men också på det privata planet tack vare praktikperioden utomlands. Det är en bra merit för framtida arbetsliv att ha erfarenhet och intyg på att man praktiserat utomlands.”

”Anna vill att det ska hända mycket och föredrar ett högt arbetstempo och berättar att hon lärde sig en hel del samt att det var roligt att känna sig uppskattad och behövd.”

Bilden visar Julia Warström, från Restaurang- och livsmedelprogrammet, som praktiserade på en restaurang i Forlí, Italien
Bilden visar Anna Andersson, från Hotell- och turismprogrammet, som praktiserade i receptionen på Foyle i Derry, Nordirland


 

DEMETER projekt arbetar för att stärka samarbetet mellan gårdar och skolor

”Framförallt är det bra att få en inblick i hur vi får maten, men också en förståelse för att det är ett kommande yrke för en del. Så det kanske blir en sån vinst också”, säger Pontus Olsson, lärare på Brålanda Skola, om samarbetet mellan skolan och lokala jordbrukare.
- Utdrag ur artikel i Jordbruksaktuellt, 26/1-2020

Bilden visar Pontus Olsson, lärare på Brålanda skola
Bilden visar ett klassrum där några barn kommunicerar med en lantbruk via FarmerTimeOLA projekt jobbar för att stärka biblioteken

”Största vinsten med utbytet var att vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter som vi kan använda i vardagen. Bonusen var att träffa många härliga människor som brinner för bibliotek!” säger Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.

Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.


 

Take Care Learning projekt arbetar med jobbskuggning av arbetsterapeuter

”Vad vi tar med oss från resan är: Gemenskap och glädje, stort fokus på sinnena och kreativitet genom skapande aktiviteter, mycket välkommande, ville gärna visa, är stolta över sina verksamheter, måltider är viktiga – det dukas dagligen upp som ”restaurangbesök” på boendena, och mycket aktiviteter och stort engagemang”

Maria, Nathalie och Ulrika jobbskuggar i flera äldreboende i Italien

KONTAKT

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Francesca Di Febo

Telefon:
0521-72 24 32

E-post:
francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29