Hoppa till innehåll

 

Deltagare i kommunens EU-projekt delar med sig av sina erfarenheter

I samband med Europaveckan har vi bett deltagare i kommunens EU-projekt att dela med sig av sina upplevelser. Gemensamt för dem alla är att de tagit med sig erfarenheter och nya kunskaper hem till Vänersborg igen.

Läs mer om kommunens EU-projekt här.

VG+ – Ett projekt som möjliggör arbetsförlagd praktik för gymnasieelever

”Julia tycker att hon har utvecklats som yrkesperson men också på det privata planet tack vare praktikperioden utomlands. Det är en bra merit för framtida arbetsliv att ha erfarenhet och intyg på att man praktiserat utomlands.”

”Anna vill att det ska hända mycket och föredrar ett högt arbetstempo och berättar att hon lärde sig en hel del samt att det var roligt att känna sig uppskattad och behövd.”

Julia Warström, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, praktiserade på restaurang i Forlí, Italien.

Julia Warström, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, praktiserade på restaurang i Forlí, Italien.

Anna Andersson, Hotell- och turismprogrammet, praktiserade i receptionen på Foyle i Derry, Irland.

Anna Andersson, Hotell- och turismprogrammet, praktiserade i receptionen på Foyle i Derry, Irland.

DEMETER – Ett projekt som arbetar för att stärka samarbetet mellan gårdar och skolor

”Framförallt är det bra att få en inblick i hur vi får maten, men också en förståelse för att det är ett kommande yrke för en del. Så det kanske blir en sån vinst också”, säger Pontus Olsson, lärare på Brålanda Skola, om samarbetet mellan skolan och lokala jordbrukare.
- Utdrag ur artikel i Jordbruksaktuellt, 26/1-2020

Pontus Olsson, lärare på Brålanda Skola

Pontus Olsson, lärare på Brålanda Skola

Barnen kommunicerar med en lantbrukare via Facetime

Barnen kommunicerar med en lantbrukare via Facetime

One Library For All – Ett projekt som jobbar för att stärka biblioteken

”Största vinsten med utbytet var att vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter som vi kan använda i vardagen. Bonusen var att träffa många härliga människor som brinner för bibliotek!” säger Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.

Ann Dahlman och Ingrid Olofsson, Biblioteken i Vänersborg, utbyte med Italien.

Take Care Learning – Ett projekt som arbetar med jobbskuggning av arbetsterapeuter

”Vad vi tar med oss från resan är: Gemenskap och glädje, stort fokus på sinnena och kreativitet genom skapande aktiviteter, mycket välkommande, ville gärna visa, är stolta över sina verksamheter, måltider är viktiga – det dukas dagligen upp som ”restaurangbesök” på boendena, och mycket aktiviteter och stort engagemang”

Nathalie Höglander och Maria Nårdal från Kommunrehab på jobbskuggning i Italien.

Nathalie Höglander och Maria Nårdal från Kommunrehab på jobbskuggning i Italien.

KONTAKT

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29