Hoppa till innehåll

 

Jämför service och kvalitet i verksamheter

Vill du veta hur det går för barnen i skolan? Vad tycker brukarna om äldreomsorgen? Vad tycker företagen om kommunens service? Få en snabb överblick med hjälp av nyckeltal från KKiK, eller ta del av nyckeltal från Öppna jämförelser!

Kommunen arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra kommunens service och tjänster till våra medborgare. I menyn kan du ta del av undersökningar, jämförelser och utvärderingar. Via länken i Mer information kan du jämföra kommunens statistik.

KKiK står för Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten beskriver kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner i Västra Götalandsregionen (VGR) och riket.

KKiK är indelat i tre fokusområden: Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

Materialet är en nyckeltalssamling som ska ge en övergripande bild av kommunen när det gäller tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anna-Helena Wiechel

Telefon:
0521-72 24 39

E-post:
annahelena.wiechel@vanersborg.se