Hoppa till innehåll

 

Brukarundersökningar och kvalitetsredovisningar

Vi genomför regelbundet enkätundersökningar med brukare och anhöriga i våra verksamheter.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Linéa Stenbock

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.stenbock@vanersborg.se