Hoppa till innehåll

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunens inriktningsmål utgår från vår vision om att vara ”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Kommunfullmäktige bryter ner visionen till olika inriktningsmål i fem olika områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. De nuvarande 14 inriktningsmålen började att gälla 2015-01-01. Inriktningsmålen tolkas sedan av nämnderna till mer konkreta förväntade resultat. Inriktningsmål, förväntade resultat och ekonomi följs upp av verksamheterna tre gånger om året.

För att besvara om vårt arbete leder till måluppfyllelse så används mått.

Klicka på bilden nedan för att ta del av vilka mått som vi använder.

Bild som illustrerar en extern länk till Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Linéa Stenbock

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.stenbock@vanersborg.se