Hoppa till innehåll

 

Kultur och fritid

Här redovisas ett urval av jämförelsetal som belyser utvecklingen av Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Jämförelsetalen används för att följa upp verksamheten och som indikatorer på hur väl de förväntade resultaten uppfylls.

Klicka på plusset i högerkanten vid den verksamhet du vill läsa mer om.

Arena fritid

Jämförelsetal

2015

2016

%

Antal bidragsberättigade föreningar

32

45

41%

Antal medlemmar 7-25 år

5 180

5 869

13%

Antal deltagartillfällen

20 470

21 471

5%

Totalt antal deltagare i aktivitet

172 630

219 368

27%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Besökare evenemang Arena Vänersborg

79 950

63 450*

-21%

*På grund av reparationsarbete var Arenan avstängd en månad under våren 2016 vilket resulterat i att färre evenemang genomfördes och besöksantalet minskat.

Bibliotek

Jämförelsetal

2015

2016

%

Antal utlånade media totalt

217 138

210 550

-3%

Antal timmar öppet per vecka

91

94

3%

Antal besökande på Huvudbiblioteket

151 521

166 119

10%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Musik på biblioteket

400

400


Forum för poesi och prosa

120

120


Boktips

35

35


Knattebio

75

120


Sagostunder

60

105


Melodikrysset

520

530


Språkcafé

400

400


Bokcirklar

-

60


Totalt

1 610

1 770

10%

Kultur

Jämförelsetal

2015

2016

%

Konsthallen - Antal besökande

8 224

7 358

-11%

Vänersborgs museum - Antal besökande

18 735

17 501

-7%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Dansens dag

50

250

400%

Nationaldagen

400

600

50%

Musikakademin

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Polstjärneprisets delfinal

220

220


Kammarkonserten

-

180


Polstjärneprisets final

600

600


Aurora Music

3 351

1 882


Totalt

4 171

2 882

-31%

Musikskola

Jämförelsetal

2015

2016

%

Totalt antal elever

2 557

2 121

-17%

varav grundskola

1 000

584

-42%

varav frivilliga

1 480

1 450

-2%

varav Kunskapsförbundet

77

87

13%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Offentliga evenemang

9 100

11 210

23%

Interna evenemang

1 770

2 474

40%

Totalt

10 870

13 684

26%

Ungdom

Jämförelsetal

Ungdomshuset

2015

2016

%

Öppet antal kvällar/år

228

210

-8%

Antal besökare


10 070


Besökande i snitt/kväll

45

48

7%

varav flickor

34%

25%

-26%

varav pojkar

66%

75%

14%

Timjanhuset

2016

Öppet antal kvällar/år

75

Antal besökare

1 910

Besökande i snitt/kväll

25,5

varav flickor

50%

varav pojkar

50%

Hjälpande händer

2016

Öppet antal kvällar/år

220

Antal besökare

13 860

Besökande i snitt/kväll

63

varav flickor

50%

varav pojkar

50%

Hjälpande händer - Tonår

2016

Öppet antal kvällar/år

98

Antal besökare

3 625

Besökande i snitt/kväll

37

varav flickor

25%

varav pojkar

75%