Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kultur och fritid

Här redovisas ett urval av jämförelsetal som belyser utvecklingen av Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Jämförelsetalen används för att följa upp verksamheten och som indikatorer på hur väl de förväntade resultaten uppfylls.

Klicka på plusset i högerkanten vid den verksamhet du vill läsa mer om.

Arena fritid

Jämförelsetal

2015

2016

%

Antal bidragsberättigade föreningar

32

45

41%

Antal medlemmar 7-25 år

5 180

5 869

13%

Antal deltagartillfällen

20 470

21 471

5%

Totalt antal deltagare i aktivitet

172 630

219 368

27%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Besökare evenemang Arena Vänersborg

79 950

63 450*

-21%

*På grund av reparationsarbete var Arenan avstängd en månad under våren 2016 vilket resulterat i att färre evenemang genomfördes och besöksantalet minskat.

Bibliotek

Jämförelsetal

2015

2016

%

Antal utlånade media totalt

217 138

210 550

-3%

Antal timmar öppet per vecka

91

94

3%

Antal besökande på Huvudbiblioteket

151 521

166 119

10%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Musik på biblioteket

400

400


Forum för poesi och prosa

120

120


Boktips

35

35


Knattebio

75

120


Sagostunder

60

105


Melodikrysset

520

530


Språkcafé

400

400


Bokcirklar

-

60


Totalt

1 610

1 770

10%

Kultur

Jämförelsetal

2015

2016

%

Konsthallen - Antal besökande

8 224

7 358

-11%

Vänersborgs museum - Antal besökande

18 735

17 501

-7%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Dansens dag

50

250

400%

Nationaldagen

400

600

50%

Musikakademin

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Polstjärneprisets delfinal

220

220


Kammarkonserten

-

180


Polstjärneprisets final

600

600


Aurora Music

3 351

1 882


Totalt

4 171

2 882

-31%

Musikskola

Jämförelsetal

2015

2016

%

Totalt antal elever

2 557

2 121

-17%

varav grundskola

1 000

584

-42%

varav frivilliga

1 480

1 450

-2%

varav Kunskapsförbundet

77

87

13%

Besöksstatistik evenemang

2015

2016

%

Offentliga evenemang

9 100

11 210

23%

Interna evenemang

1 770

2 474

40%

Totalt

10 870

13 684

26%

Ungdom

Jämförelsetal

Ungdomshuset

2015

2016

%

Öppet antal kvällar/år

228

210

-8%

Antal besökare


10 070


Besökande i snitt/kväll

45

48

7%

varav flickor

34%

25%

-26%

varav pojkar

66%

75%

14%

Timjanhuset

2016

Öppet antal kvällar/år

75

Antal besökare

1 910

Besökande i snitt/kväll

25,5

varav flickor

50%

varav pojkar

50%

Hjälpande händer

2016

Öppet antal kvällar/år

220

Antal besökare

13 860

Besökande i snitt/kväll

63

varav flickor

50%

varav pojkar

50%

Hjälpande händer - Tonår

2016

Öppet antal kvällar/år

98

Antal besökare

3 625

Besökande i snitt/kväll

37

varav flickor

25%

varav pojkar

75%