Hoppa till innehåll

 

Öppna jämförelser och kvalitetsredovisningar

Vi genomför regelbundet kvalitetsundersökningar med brukare och anhöriga i våra verksamheter. Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommunen ansvarar för eller är en viktig part i.

I listan nedna kan du se när respektive jämförelse släpps från SKR, och få mer infomration under respektive område.

Publiceringskalender

Januari - Kommunens kvalitet i korthet (kkik) 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Februari - Trygghet och säkerhet 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

April - Insikt Företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

December - Grundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Brukarundersöking Funktionshinderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Brukarundersöking IFO, Brukarundersöking ungdomar i dygnsvård, Trygghet och säkerhet 2021

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Linéa Stenbock

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.stenbock@vanersborg.se