Hoppa till innehåll

 

Öppna jämförelser och kvalitetsredovisningar

Vi genomför regelbundet kvalitetsundersökningar med brukare och anhöriga i våra verksamheter. Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommunen ansvarar för eller är en viktig part i.

I listan nedna kan du se när respektive jämförelse släpps från SKR, och få mer infomration under respektive område.

Publiceringskalender

Januari

Februari

April

December

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Eva Björklund

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
ewa.ferm@vanersborg.se