Hoppa till innehåll

 

Medborgarundersökning 2022

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016

Så tycker medborgarna om Vänersborg!

Just nu genomför Statistiska Centralbyrån en medborgarundersökning i uppdrag av Vänersborgs kommun. Undersökningen är skickad till 1 200 slumpmässigt urvalda personer i kommunen.

Är du en av dem som har fått undersökningen? Gör din röst hörd! Vi är nyfikna på hur du upplever att Vänersborgs kommun är som plats att leva på.

Du kan besvara undersökningen på två olika sätt antingen på pappersenkät eller via webben.

Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 31 oktober 2022. Webbenkäten kan besvaras till och med den 3 november 2022 klockan 13.00.