Hoppa till innehåll

 

Ros och ris i medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016

93 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med det liv de lever i Vänersborgs kommun. Och 43 procent av invånarna kan starkt rekommendera släkt och vänner att flytta hit.

Det visar den medborgarundersökning, som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort åt Vänersborgs kommun. Medborgare i åldrarna 18-84
år har svarat på frågor om hur de ser på sin kommun. 130 andra kommuner har också låtit sig granskas.

Kommunen har låtit göra den här mätningen i flera år och på i princip alla punkter har vi fått bättre betyg än tidigare, även om många av förbättringarna är små.

Undersökningen redovisas i tre olika delar.

Kommunen som plats att bo och leva på

Invånarna är nöjdare än andra undersökta kommuner med möjligheterna till utbildning, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Däremot är känslan av trygghet lägre.

- Vi jobbar hårt för att öka känslan av trygghet i Vänersborg. Under året har vi bland annat öppnat en ny fritidsgård vid Sportcentrum och har gjort trygghetsröjningar vid gång- och cykelvägar och motionsspår. I nästa års medborgarlöfte med polisen fortsätter vi att fokusera på att öka tryggheten vid Sportcentrum och i våra parker, säger kommunalrådet Marie Dahlin.

Så nöjda är medborgarna

Här frågas efter hur medborgarna uppskattar den verksamhet som kommunen bedriver. Vatten och avlopp ligger väldigt högt. Även gång och cykelvägar hamnar över snittet för riket.

- Vi arbetar ständigt med att utveckla cykelnätet. Under året tog vi fram en cykelkarta. Vi har uppmuntrat våra cykelpendlare genom att dela ut reflexvästar och lotta ut vinterdäck. Vi förbereder också cykelgarage för att pendlare ska kunna förvara sina cyklar säkert vid Resecentrum och i Öxnered, kommenterar trafikingenjör Björn Magnusson.

Ett område som hamnar lägre, i undersökningen som handlar om attityder, är förskolan.

- Trycket på förskolan är stort och under några månader på våren kan vi ibland haft svårt att erbjuda plats inom garantitiden. Vi har en plan för att bygga bort bristen. Några exempel är att vi redan i maj 2018 kan erbjuda 100 nya platser i Vänerparken och i slutet av 2019 räknar vi med att erbjuda plats för 120 nya barn i Belfragegatans förskola, säger förskolechef Boel Jansson.

- Utöver detta startar vi tillfälliga avdelningar i Frändefors och på Mariedal. Även hör man via media att barngrupperna ofta är stora.

Så ser medborgarna på sitt inflytande

Möjligheten till påverkan hamnar på en nivå som SCB beskriver som ”inte godkänd”. Invånarna är mindre nöjd än dem i andra kommuner med möjligheten att få kontakt med våra politiker.

Däremot ökar betyget för kommunens information för fjärde året i rad.

Undersökningen som PDF:
Vänersborgs medborgarundersökning SCB - hösten 2017 (, 842 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Linéa Stenbock

Telefon:
0521-72 23 99

E-post:
linea.stenbock@vanersborg.se