Hoppa till innehåll

 

Förvaltningar och nämnder

Förvaltningar

Under varje nämnd finns förvaltningar med anställda som bereder ärenden, utför det som beslutats om av politikerna och bedriver all övrig verksamhet som nämndens ansvarar för.

Nämnder

Det finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se