Hoppa till innehåll

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för och tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden och leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden; förskola, grundskola/grundsärskola F-6, grundskola/grundsärskola 7-9 och förvaltning.
Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har ett övergripande ansvar för ledning, samordning, utveckling samt resultat- och ekonomiuppföljning. Verksamhetschefen för förvaltningen ansvarar för den verksamhet och de yrkeskategorier som fungerar som stöd och service till Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledning och enhetschefer avseende ekonomi/planering, personalfrågor, barnomsorgsfrågor och nämndadministration. Förvaltningens verksamhetschef biträder och ställföreträder förvaltningschefen.

Inom verksamhetsområdena finns enheter inom förskola, fritidshemsverksamhet, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och elevhälsa. Enheterna leds av enhetschefer, rektorer och förskolechefer, som har ansvar för respektive enhets ledning, planering, utveckling och ekonomi.

Elevhälsans chef ansvarar för ledning, samordning, utveckling samt resultat- och ekonomiuppföljning gällande den verksamhet och de yrkeskategorier som i team fungerar som stöd för rektorers och förskolechefers barn- och elevhälsoarbete. Enheten har en medicinskt ledningsansvarig sköterska.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Telefon förvaltningen:
0521-72 10 30
0521-72 11 04

Förvaltningschef
Sofia Bråberg

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se