Hoppa till innehåll

 

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen består av kommundirektörens verksamhet, kommunkontoret, ekonomikontoret, personalkontoret, IT-kontoret, juridiska avdelningen, avdelningen för hållbar utveckling, näringslivsavdelningen, överförmyndaravdelningen.

Kommundirektören ansvarar för övergripande ledningsfunktion.

Juridiska avdelningen, avdelningen för hållbar utveckling, näringslivsavdelningen, personalkontoret och ekonomikontoret arbetar med styrning, ledning samt administrativt råd och stöd för alla förvaltningar.

Organisationsschema

Organisationsschema Kommunstyrelseförvaltningen Länk till ekonomikontoret Länk till kommunkontoret Länk till personalkontoret Länk till kommunstyrelseförvaltningen Länk till kommunstyrelsen Länk till it-kontoret

Vill du ha mer information om kommunstyrelseförvaltningen kan du klicka på de olika fälten i organisationsschemat.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Besöksadress:
Kommunhuset
Sundsgatan 29

Telefon exp Kommunkontoret:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

 

Kommundirektör
Lena Tegenfeldt

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
lena.tegenfeldt@vanersborg.se