Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Avdelning för hållbar utveckling

Avdelningen för hållbar utvecklings uppdrag kretsar kring FN:s globala mål kring hållbar utveckling, med särskilt fokus på ekologisk och social hållbarhet.

Avdelningen är ett stöd för de politiska råden Agenda 21 samt Rådet för hälsa och social hållbarhet.

Inom avdelningen leds och samordnas kommunens internationella arbete, kommunikation, strategisk samhällsplanering, konsumentrådgivning samt Budget- och skuldrådgivning.

KONTAKT

Avdelningschef
Jenny Broberg Kudryk

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 98

E-post: 
jenny.kudryk@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Verksamhetsansvar:
- Infrastruktur, samhällsplanering
och statistik
- Miljö, energi och klimat
- Folkhälsa
- Internationella frågor
- Information och kommunikation
- Konsument