Hoppa till innehåll

 

Ekonomistaben

Ekonomistaben svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete samt upprättar förslag till Mål- och resursplan.

Ekonomistaben biträder kommunstyrelsens verksamheter med råd och stöd i ekonomifrågor, driver utvecklingsarbete inom ekonomiområdet samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar ekonomistaben för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning, placeringar, kontanthantering och likviditetsplanering.

Via kommunens koncernkontosystem sker en finansiell samordning av de kommunala bolagen. Ekonomistaben svarar även för ekonomisk förvaltning av kommunens donationsstiftelser.

KONTAKT

Ekonomichef:  
Thomas Sannemalm  

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:   
thomas.sannemalm@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se