Hoppa till innehåll

 

Redovisningsavdelningen

Redovisningsavdelningen svarar för kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper samt koncernredovisning.

Redovisningsavdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter, är systemförvaltare av ekonomisystemet och lämnar råd och anvisningar i system- och redovisningstekniska frågor.

Funktionen utför serviceuppgifter åt övriga förvaltningar så som betalningsförmedling, kravadministration och viss kundfakturering. Redovisningsavdelningen svarar även för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.

KONTAKT

Redovisningschef:
Kerstin Rosendahl

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 46

Telefon Redovisning och debitering:
0521-72 24 47

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
kerstin.rosendahl@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se