Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Redovisningsavdelningen

Redovisningsavdelningen svarar för kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper samt koncernredovisning.

Redovisningsavdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter, är systemförvaltare av ekonomisystemet och lämnar råd och anvisningar i system- och redovisningstekniska frågor.

Funktionen utför serviceuppgifter åt övriga förvaltningar så som betalningsförmedling, kravadministration och viss kundfakturering. Redovisningsavdelningen svarar även för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.

KONTAKT

Redovisningschef:
Kerstin Rosendahl

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 24 46

Telefon Redovisning och debitering:
0521-72 24 47

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
kerstin.rosendahl@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se