Hoppa till innehåll

 

Kansli

Kansliet arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med bland annat arkiv och administration.

Kontoret biträder kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, kommunalråden samt kommundirektören med ärendehantering och är också valnämndens kansli och biträder nämnden vid allmänna val med praktisk planering.

KONTAKT

Tf kanslichef
Maria Tapper Andersson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 01

E-post:
maria.tapperandersson@vanersborg.se

E-post myndigheten: kommun@vanersborg.se