Hoppa till innehåll

 

Juridik- och säkerhetsavdelningen

Juridik- och säkerhetsavdelningen bistår nämnder, förvaltningar och bolag med råd och stöd i juridiska frågor.

Avdelningen utför rättsutredningar, upprättar, tolkar och granskar avtal, gör sekretessprövningar samt är delaktiga i rättsliga processer i förvaltnings- och allmän domstolar.

Avdelningen ansvarar för det strategiska och samordnande arbetet med skydd och säkerhet inkluderande krishantering och informationssäkerhet.

KONTAKT

Avdelningschef 
Pernilla Bertilsson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se