Hoppa till innehåll

 

Överförmyndaravdelningen

Överförmyndaravdelningen har till uppgift att hjälpa överförmyndarnämnden med att handlägga ärenden om förmyndarskap, god man och förvaltare.

Läs mer om överförmyndare här på hemsidan

KONTAKT

Avdelningschef
Hanna Skoglund

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 07

E-post: hanna.skoglund@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se