Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Näringslivsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att arbeta med näringslivsutveckling genom att bland annat skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av det lokala näringslivet, främja ett gott näringslivsklimat i kommunen och
underlätta för nya och befintliga företag.

KONTAKT

Näringslivschef
Jill Stor

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 13 63

E-post: jill.stor@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Verksamhetsansvar:
- Näringslivsfrågor