Hoppa till innehåll

 

Personalkontor

Personalkontoret arbetar med kommungemensamma personalpolitiska frågor, framförallt strategisk personalpolitik med huvudinriktning utveckling, samordning och uppföljning.

I personalkontoret ingår också en löneavdelning som administrerar de kommunanställdas löner, pensioner och försäkringar.
 
Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Vi ser personalen som en viktig och avgörande tillgång för verksamheten. Vi ser ett väl fungerande ledarskap som ett samspel mellan chef och medarbetare. Denna syn skapar god laganda och engagemang i arbetet. Delaktighet, samverkan och kompetensutveckling är viktiga förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat och för att skapa en arbetsmiljö där förändringar och utveckling ses som en naturlig del i verksamheten.
 

För att stötta förvaltningarna i ovanstående arbetar personalkontoret med:Arbetsmiljö

Lön och belöning


Förhandling

Mångfald


Hälsa

Personalförsörjning


Jämställdhet

Personalklubbsverksamhet


Kompetens

Samverkan


Ledarskap

Verksamhetsutveckling

KONTAKT

Personalchef:
Anna Johannesson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:  
0521-72 11 50

E-post:
anna.johannesson@vanersborg.se  

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se