Hoppa till innehåll

 

Personalekonomisk redovisning

Personalkontoret ansvarar för den personalekonomiska redovisningen vars syfte är att inom ramen för den traditionella årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av de faktorer som påverkar kommunens totala personalkostnader. Personalredovisning, kalkyler och statistik är personalpolitiskt viktiga instrument vid uppföljning och utveckling av verksamheten.

KONTAKT

Johan Wass
HR controller

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 26 58

E-post:
johan.wass@vanersborg.se