Hoppa till innehåll

 

Förvaltningsadministration

Förvaltningsadministratioen fungerar som stöd och service till Kultur- och fritidsnämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ärendehantering, kvalitetssäkring, utredning, kommunikation, statistik, uppföljning och strategisk utveckling samt ekonomi- och personalfrågor.

Kontaktuppgifter

Administrativ chef
Amanda Christiansdotter
Telefon: 0521-72 24 36
E-post: amanda.christiansdotter@vanersborg.se

Ekonom
Marie Jensen
Telefon: 0521-72 14 41
E-post: marie.jensen@vanersborg.se

Förvaltningssekreterare
Maria Nilsson
Telefon: 0521-72 24 37
E-post: maria.k.nilsson@vanersborg.se

Kommunikatör
Mattias Fredén
Telefon: 0521-72 11 30
E-post: mattias.freden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers
Telefon: 0521-72 24 30
E-post: marie-louise.olers@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Sofie Hagström
Telefon: 0521-72 24 44
E-post: sofie.hagstrom@vanersborg.se

KONTAKT

Förvaltningschef
Anna Svensson

Telefon:
0521-72 14 30

E-post:
anna.svensson@vanersborg.se

Verksamhetschef administration
Amanda Christiansdotter

Telefon:
0521-72 24 36

E-post:
amanda.christiansdotter@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg