Hoppa till innehåll

 

Vi som arbetar på Lantmäterimyndigheten

Lantmäterichef
Viktor Dalbert
0521-72 13 50
viktor.dalbert@vanersborg.se

Ärende:
Avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning, legalisering, äganderättsutredning, värdeintyg, kvartersnamn, gatunamn, arkivservice samt övriga lantmäterifrågor

Assistent
Anna Larsson
0521-72 13 37
anna.larsson01@vanersborg.se

Ärende:
Arkivservice för förrättningar, fastighetsägare, kartor, lantmäteri- och fakturafrågor

Förrättningslantmätare
Jesper Bagger Nordberg
0521-72 13 10
jesper.baggernordberg@vanersborg.se

Förrättningslantmätare
Margaretha Kerttu
0521-72 13 89
margaretha.kerttu@vanersborg.se

Förrättningslantmätare
Jennie van den Berg
0521-72 13 49
jennie.vandenberg@vanersborg.se

Förrättningslantmätare
Carola Patriksson
0521-72 13 57
carola.patriksson@vanersborg.se

Förrättningslantmätare
Linnéa Åsberg
0521-72 13 59
linnea.asberg@vanersborg.se

Ärende: Avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning, legalisering, äganderättsutredning, värdeintyg, arkivservice samt övriga lantmäterifrågor