Hoppa till innehåll

 

Kontaktpersoner Miljö och hälsa

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 29

Telefon exp: 0521-72 12 72

E-post: miljo@vanersborg.se

Namn

Arbetsområde

Telefon och e-post


LedningMikael Reinhardt

Miljö- och byggnadsförvaltningschef

0521-72 12 75

mikael.reinhardt@vanersborg.se

David Tengberg

Miljö- och hälsoskyddschef

0521-72 12 30

david.tengberg@vanersborg.se


AdministrationAnn-Sofi Brunberg

Exp.service, diarium, arkiv

0521-72 12 72

ann-sofi.brunberg@vanersborg.se

Ulrika Stenén

Fakturering

0521-72 12 78

ulrika.stenen@vanersborg.se

Charlotte Senneby

Förvaltningssekreterare

0521-72 14 20

charlotte.senneby@vanersborg.se


Enskilda avloppFredrik Schiller

Enskilda avlopp

0521-72 12 71

fredrik.schiller@vanersborg.se

Christopher Perman

Enskilda avlopp

0521-72 12 83

christopher.perman@vanersborg.se

Samuel Seliger

Enskilda avlopp

0521-72 12 70

samuel.seliger@vanersborg.se


HälsoskyddKajsa Wegberg

Hälsoskydd, dricksvatten

0521-72 12 66

kajsa.wegberg@vanersborg.se

Sofia Lindholm

Hälsoskydd (deltid)

0521-72 12 79

sofia.lindholm@vanersborg.se

Ulrika Dahl

Hälsoskydd

0521-72 12 82  ulrika.dahl02@vanersborg.se


LivsmedelAnnelie Sundblad

Livsmedel

0521-72 16 45

annelie.sundblad@vanersborg.se

Maryam Habibollahzadeh

Livsmedel (föräldraledig)

0521-72 12 77
maryam.habibollahzadeh@vanersborg.se


Jytte Timmerfors

Livsmedel

0521-72 12 39

jytte.timmerfors@vanersborg.se


MiljöskyddNathalie Thelin

Miljöskydd, lantbruk, cisterner, köldmedier, slagg, schaktmassor, PCB, nedgrävning av häst

0521-72 16 24

nathalie.thelin@vanersborg.se

Irén Larsson

Miljöskydd, förorenad mark, luftvård, täkter, olyckor/utsläpp

0521-72 12 74

iren.larsson@vanersborg.se

Anna Torsson

(Föräldraledig)

Miljöskydd, lantbruk, värmepumpar, nedskräpning, fordonsverksamheter, förbränningsanläggningar

0521-72 12 76

anna.torsson@vanersborg.se

Bertille Debris

Miljöskydd, cisterner, köldmedier, fordonsverksamheter

0521-72 12 73

bertille.debris@vanersborg.se


NaturvårdElin Isaksson

Naturvård, vattenvård, miljöövervakning, fysisk planering

0521-72 12 18

elin.isaksson@vanersborg.se

Anton Larsson

Naturvård

0521-72 16 23
anton.larsson@vanersborg.se


TobakMaroun Latouf

Tobak (deltid)

0521-72 12 97 maroun.latouf@vanersborg.se