Hoppa till innehåll

 

Fastighet och service

Fastighet och service förvaltar kommunens fastigheter. Vi har hand om kommunens egen lokalförsörjning och planerar, projekterar samt ansvarar för byggledning vid nybyggnads- och ombyggnadsverksamhet. Vi ansvarar för förvärv och försäljningar av fastigheter, markfrågor, skötsel av kommunägda skogar, jordbruksmark och vatten, naturvård och naturanknutet friluftsliv.

Fastighet och service tar även hand om kommunens interna service, så som vaktmästeri, lokalvård och kommuntryckeri. Det är också oss du möter när du tar kontakt med kommunen i ett första skede då vi även utgör kommunens reception och växel.

Bostadsanpassningsbidrag utreds och beslutas av Fastighet och service.

Kommunägd fastighet. Ekens äldreboende

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Fastighet och service
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33

Fastighetschef
Morten Sörö

Telefon:
0521-72 24 05

E-post:
morten.soro@vanersborg.se