Hoppa till innehåll

 

Gatuenheten

Gatuenheten ansvarar för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser. Skötsel av kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten. Naturvård och naturanknutet friluftsliv samt trafik- och parkeringsfrågor. Vi hanterar också frågor som rör våra hamnar och båtplatser, torg och flaggning.

Norra infarten

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Gatuchef:
Marina Karlsson

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon exp:
0521-72 12 27

E-post:
marina.karlsson@vanersborg.se

MER information