Hoppa till innehåll

 

Kostenhetens områden

Organisationschema

Kostchef


Utvecklingsledare


Administratör


Område FörskolorVargön

 • Halleberg förskola
 • Lindvägens förskola

Vänersborg

 • Belfragagatans förskola
 • Blåsut förskola
 • Dalaborg förskola
 • Gasverksgatans förskola
 • Kastanjevägens förskola
 • Ponnygatans förskola
 • Propellergatans förskola
 • Skördegatans förskola
 • Tenggrenstorps förskola
 • Vänerparkens 23
 • Väne-Ryr förskola
 • Åkaregatans förskola
 • Öxnered förskola

Område CentrumSkolor

 • Blåsut skola
 • Mariedalskolan
 • Mariedalskolan- Rymden
 • Norra skolan
 • Onsjöskolan
 • Vänerparken skola
 • Öxnered skola

Förskolor

 • Björkholmsgatan
 • Marierovägen
 • Vänerparken 25

Område Idrottsgatan/VargönGymnasiet

 • Kunskapsförbundet Väst

Skolor Vänersborg

 • 7:an Silveträrnan/vingen
 • Tärnan

Skolor Vargön

 • Granåssskolan
 • Mulltorp skola
 • Rånnum skola

Förskolor Vargön

 • Björkvägens förskola
 • Granås förskola
 • Mulltorp förskola/ skola
 • Näckrosvägens förskola

Område DalÄldreomsorg

 • Solrosen

Skolor

 • Brålanda skola
 • Dalboskolan
 • Rösebo skola
 • Skerrud skola

Förskolor

 • Brålanda
 • Brålanda pvailjong
 • Frändefors
 • ÖStan
 • Skerrud

Område OdenÄldreomsorg

Förskola/ skola

 • Odenköket

Kommuncafeterian


Bild på organisationsschema Kostenheten , 206 kB.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kostchef
Anna-Karin Svensson

Telefon: 0521-72 13 01

Enhetschef område Dal
Minna-Liisa Ydeskog
Telefon: 0521-72 13 79

Enhetschef område Centrum
Jenny Malmqvist

Telefon: 0521-72 21 80

Enhetschef område Idrottsgatan/ Vargön
Gisela Gavelin
Telefon:
0521-72 20 96

Enhetschef område Oden
Anette Johansson
Telefon:
0521-72 13 44

Enhetschef område Förskolor
Agneta Wallander
Telefon: 0521-72 24 33

Utvecklingsledare
Sandra Glännman

Telefon: 0521-72 24 34

Administratör
Sandra Salih 

Telefon: 0521-72 20 79