Hoppa till innehåll

 

Tekniska

Den tekniska verksamheten utreder, projekterar och kostnadsberäknar anläggningsarbeten för bl.a. gator, VA-ledningar, gång- och cykelvägar och parker. Det kan handla om projektering av mindre objekt t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder som avsmalning av gator, säkrare gångpassager m.m., till projektering av nya exploateringsområden med nya gator och vatten- och avloppsledningar.

Tekniska utför, i egen regi, en stor del av de nyanläggningsarbeten som rör gator, vägar och ledningsnät etc. Utöver det ansvarar Tekniska bl.a för följande uppdrag; upphandling, byggledning och kontroll av anläggningsarbeten.

Medverkan sker också vid planarbete och vid genomförande av beslutade åtgärder.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Tekniska
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Verksamhetschef
Robert Tander

Telefon:
0521-72 13 82

E-post:
robert.tander@vanersborg.se