Hoppa till innehåll

 

Socialförvaltningen

Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom följande områden;
- individ- och familjeomsorg
- vård, stöd och utredning 
- vård och omsorg - hemtjänst
- vård och omsorg - särskilt boende 
- personligt stöd och omsorg
- arbete, sysselsättning och integration

Inom verksamhet Vård, stöd och utredning finns en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg, personligt stöd och omsorg samt daglig verksamhet inom arbete, sysselsättning och integration.

Socialnämnden svarar för den politiska ledningen och styrningen av verksamheten.

Det finns en avdelning för central administration som fungerar som stöd och service till nämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ekonomi/planering, personalfrågor och nämndadministration. Det finns även en central avdelning för kvalitetsledning, utveckling och systemförvaltning.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon vxl:
0521-72 10 00

E-post myndigheten: social@vanersborg.se