Hoppa till innehåll

 

Personligt stöd och omsorg

Personligt stöd och omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatser ges utifrån individuella behov och där brukaren har ett stort inflytande över insatsens utformning.

Avdelningen ansvarar även för stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) till psykiskt funktionshindrade.
 

KONTAKT

Verksamhetschef
Peter Martinsson
Tfn: 0521- 72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Besöksadress till personligt stöd och omsorg:
Folkets hus, vån 3, Kungsgatan 15, Vänersborg

Postadress:
Socialförvaltningen
462 85 Vänersborg