Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vård och omsorg

Vård och omsorg ansvarar för att ge en god omvårdnad, där varje människa så långt det är möjligt får leva och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsomständigheter som möjligt. Huvudfunktionen är att utgöra det yttersta skyddsnätet för de människor som behöver hjälp för att klara sin dagliga livsföring.

Vård och omsorg, tillsammans med Vård, stöd och utredning, ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd och hjälp en god omvårdnad och hälso- och sjukvårdinsatser.

I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga.

Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende.

Äldreomsorg är uppdelat i tre delar:

  • Vård, stöd och utredning
  • Vård och omsorg hemtjänst
  • Vård och omsorg särskilda boenden

För att ansöka om hjälp och stöd kontaktas biståndsenheten inom Vård, stöd och utredning.

KONTAKT

Verksamhetschef Vård och omsorg - hemtjänst
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vanersborg.se

Verksamhetschef  Vård och omsorg - särskilda boenden
Maria Sundvall Möller
Tfn: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Vård, stöd och utredning
Anette Karlsson
Tfn: 0521-72 13 21
E-post: anette.karlsson01@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Socialförvaltningen
462 85 Vänersborg