Hoppa till innehåll

 

Vård och omsorg

Vård och omsorg, tillsammans med Vård, stöd och utredning, ansvarar för att ge äldre och andra i behov av stöd och hjälp en god omvårdnad och hälso- och sjukvårdinsatser.

I ansvaret ingår också förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga.

Varje människa ska få möjlighet att leva och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsomständigheter som möjligt.

Insatser är individuellt utformade och ges i den enskildes hem, i dagverksamhet samt i särskilt boende.

Äldreomsorg är uppdelat i tre delar:

  • Vård och omsorg hemtjänst
  • Vård och omsorg särskilda boenden
  • Vård, stöd och utredning

För att ansöka om hjälp och stöd kontaktas Vård, stöd och utredning.öppnas i nytt fönster


KONTAKT

Verksamhetschef Vård och omsorg - hemtjänst
Anna Cederlund
Tfn: 0521-72 13 56
E-post: anna.cederlund@vanersborg.se

Verksamhetschef  Vård och omsorg - särskilda boenden
Maria Sundvall Möller
Tfn: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Vård, stöd och utredning
Kristina Wallstedt
Tfn: 0521-72 13 21
E-post: kristina.wallstedt@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Socialförvaltningen
462 85 Vänersborg