Hoppa till innehåll

 

Vård, stöd och utredning

Vård, stöd och utredning ansvarar tillsammans emd Vård och omsorg för att ge en god omvårdnad, där varje människa så långt det är möjligt får leva och verka i sin invanda miljö, under så normala levnadsomständigheter som möjligt. Huvudfunktionen är att utgöra det yttersta skyddsnätet för de människor som behöver hjälp för att klara sin dagliga livsföring.

 • Verksamhet Vård, stöd och utredning ansvarar för:
 • Biståndsenhet, SoL och LSS
 • Hemsjukvård, inkl. Kommunrehab
 • Nattpatrull
 • Larmmottagning
 • Nyhaga korttidsverksamhet
 • Växelvård
 • Anhörigstöd
 • Frivilligverksamhet
 • Dagverksamheter och träffpunkter
 • Bemanningsenhet

KONTAKT

Verksamhetschef.
Kristina Wallstedt
Tfn: 0521- 72 13 21
E-post: kristina.wallstedt@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Socialförvaltningem
462 85 Vänersborg