Hoppa till innehåll

 

Kommunalförbund

Vänersborgs kommun är medlemmar i följande kommunalförbund:

  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Kunskapsförbundet Väst
  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Bilden visar Fyrbodals kommunalförbunds logotyp

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland.

Uppgifter för kommunalförbundet

• Svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete
• Medverka till en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder
• Aktivt bevaka kommunala intressen genom uppvaktningar, remissyttranden mm
• Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna
• Skapa förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt
• Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte

Kommunalförbund är en offentlig organisation och omfattas i stort sett av samma regler som övrig kommunal verksamhet. Regler för kommunalförbund finns i kommunallagen. Förbundet styrs av en politisk styrelse, kallad förbundsdirektion, som består av representanter från de 14 ingående kommunerna.

Kommunerna som ingår i kommunalförbundet:

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Västs logotyp

Kunskapsförbundet Väst är ett Kommunalförbund som ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Trollhättan och Vänersborg.

Från 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.

Cirka 3 000 elever studerar på gymnasieskolorna och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen. Lite drygt 700 personer är anställda i Kunskapsförbundet och ytterst ansvariga är en politisk direktion med 14 ledamöter från ägarkommunerna.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)

Bilden visar Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) logotyp

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom de fyra medlemskommunerna Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund innefattas av totalt nio brandstationer placerade på olika orter inom medlemskommunerna.

Förbundets heltidsstationer är placerade i Vänersborg och Trollhättan.
De sju deltidsstationerna är placerade i Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud, Sjuntorp, Vargön och Åsensbruk.