Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Västs logotyp

Kunskapsförbundet Väst är ett Kommunalförbund som ägs av Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Förbundet arbetar för att utveckla och stärka de frivilliga skolformerna i både Trollhättan och Vänersborg.

Från 1 januari 2013 ansvarar Kunskapsförbundet Väst för Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet samt Vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg.

Cirka 3 000 elever studerar på gymnasieskolorna och närmare 3 000 studenter inom Vuxenutbildningen. Lite drygt 700 personer är anställda i Kunskapsförbundet och ytterst ansvariga är en politisk direktion med 14 ledamöter från ägarkommunerna.