Hoppa till innehåll

 

Om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Offentliga och privata aktörer ska se till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Vänersborgs kommun har byggt upp en fungerande beredskap för att kunna hantera en samhällskris. Vi förstärker vår befintliga organisation så att vi på ett bra sätt kan informera om det som har hänt, samverka med andra aktörer och samordna krishanteringsinsatser. Vårt mål är att hantera händelsen snabbt och effektivt med så få konsekvenser som möjligt för människor som vistas i kommunen. Vår prioritering är sårbara grupper som har svårt att själva hantera en krissituation, exempelvis sjuka och små barn.

Det är därför viktigt att du som enskild har en beredskap för hur du själv ska hantera en samhällskris och samtidigt kunna hjälpa andra.

Varje hushåll i Sverige bör ha beredskap för att klara sig i minst 7 dygn.

Läs mer under Din krisberedskap.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29