Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-05-20

Fullmäktige i korthet 150520

Här följer en sammanfattning från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 20 maj. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen.

1.
Varje år gör kommunen en personalekonomisk redovisning, även kallat hälsobokslut. Den görs bland annat för att vi ska veta hur medarbetarna mår och vad kommunen kan göra för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Personalekonom Martina Krus berättar att antalet anställda i kommunen var 3 008 den 1 november. Det var en ökning med 88 personer jämfört med året innan. Den genomsnittlige medarbetaren är 46 år och tjänar 26 595 kronor i månaden.

2.
Kommunen arbetar med att ta fram en Blåplan, som tittar hur markanvändningen påverkar våra vattendrag. Vid Kommunfullmäktiges förra möte tog man del 2, som handlar om vatten och avlopp.

I dag behandlar KF del 1, den översiktliga delen och beslutar om återremiss.

3.
Blåplanens tredje del berör avrinningsområden. Ett avrinningsområde är ett landområde, inklusive våtmarker och sjöar, som avvattnas genom samma vattendrag. Även denna del skickas på återremiss.

4.
Under flera år har kommunen byggt ut Vatten och avlopp (VA) längs Vänerkusten. Det gör att fler kan bo där året runt och öppnar upp för att bebygga fler områden. Det är också bra för miljön. KF tar beslut om nästa etapp, Sikhall norra.  

5.
KF tar även beslut om att bygga ut VA för etappen Sikhall södra.

6.
Vattenpalatset Vänerparken AB hyr sina lokaler av Vänerparken Property Investment KB. KF godkänner ett nytt hyresavtal mellan parterna. Hyran ligger på ungefär samma nivå som tidigare. I avtalet står också att Vänerparken Property ska investera 6 Mkr i anläggningen.

7.
Kunskapsförbundet Väst, KV, har ansvar för de kommunala gymnasierna i Vänersborg och Trollhättan. Förra året gick KV back. KF beslutar att skjuta till 11,8 Mkr för att täcka underskottet under förutsättning att Trollhättan skjuter till resten sin del.

8.
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för 2014. KF beslutar att godkänna den och bevilja förbundsdirektionen för ansvarsfrihet.

9.
Lutz Rininsland (V) ställer frågan ”Var går gränsen mellan ”politik” och förvaltning?” till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Detta med anledning av Miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av en eventuell sammanslagning med Byggnadsnämden.

Dahlin svarar:

En sammanslagning är inte aktuell i dagsläget.

10.

Lutz Rininsland (V) ställer en fråga om Arenan till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Band annat undrar han hur stor kapitalförlusten var förra året och vad driftsförlusten blev.

Dahlin svarar:
Det är en för stor fråga att svara på. Men hon lovar att han ska få siffrorna innan budgetdebatten.

11.
Lutz Rininsland (V) ställer frågan om en temadag kommer att anordnas i höst till kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

Dahlin svarar:
Ja.

12.
På grund av att Lennart Niklasson (S) har avlidit väljs:

- Bengt Larsson (S) som ny ledamot i Kommunstyrelsen

- Bo Dahlberg (S) som ersättare i Kommunstyrelsen

- Bo Carlsson (C) som ny ersättare i Fyrbodals Kommunalförbund

- Sigyn Lindbom (S) som ny ersättare i Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg

- Bengt Larsson (S) som ledamot i Gode Män vid fastighetsförrättning för jordbruks- och skogsbruksfrågor

- Bengt Larsson (S) som ersättare i Fastighets AB Vänersborg

13.
Motion från Stefan Kärvling (V) om att ”ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att sköta badplatsen i Väne Ryr”.

Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

14.
Motion från Marianne Ramm (V) m fl om ”att anställa en asylsamordnare”.

Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

15.
Motion från Gunnar Lidell (M) m fl om att bygga mindre, billiga bostäder i Öxnered.

Motionen skickas på remiss till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden